Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Εξοπλισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Εργολήπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί άριστης ποιότητας υλικά και μηχανήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου, τα οποία ανταποκρίνονται στις Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

2. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο Εργολήπτης προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες από τους σχετικούς Κανονισμούς, Πρότυπα, Οδηγίες και Τεχνικές Προδιαγραφές, που προδιαγράφονται στις Ελάχιστες Απαιτήσεις έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, δοκιμές και ελέγχους των υλικών, και μηχανημάτων για την ενσωμάτωσή τους στο έργο. Η διενέργεια των ελέγχων και η καλή λειτουργία του εξοπλισμού, παραμένει αποκλειστική ευθύνη του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.