Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τεχνικές Προδιαγραφές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής προδιαγράφονται οι Κανονισμοί, τα Πρότυπα, οι Οδηγίες και οι Τεχνικές Προδιαγραφές που πρέπει να ισχύουν για τις εργασίες, τα υλικά και κάθε είδους μηχανήματα και συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν. Οι ανάδοχοι εκτέλεσης των Έργων είναι υποχρεωμένοι να τηρούν πιστά τις προδιαγραφές αυτές των αντίστοιχων μελετών, όπως και να εξασφαλίζουν και να προσκομίζουν τα σχετικά πιστοποιητικά για κάθε υλικό, μηχάνημα ή εργασία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.