Προεδρικό διάταγμα 18/1/88b

ΠΔ 18-01-1988: Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακών οικισμών της νήσου Χίου (νομού Χίου) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-01-1988: Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακών οικισμών της νήσου Χίου (νομού Χίου) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, (ΦΕΚ 198/Δ/1988), 04-03-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 11.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 4 (παράγραφος 1).

 

3. Την υπ' αριθμόν Υ/1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ/1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987).

 

5. Την υπ' αριθμόν 22/1986 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Βολισσού.

 

6. Την υπ' αριθμόν 17/1986 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Καλαμωτής.

 

7. Την υπ' αριθμόν 18/1986 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Ελάτας.

 

8. Την υπ' αριθμόν 11/1986 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Ζυφιάς.

 

9. Την υπ' αριθμόν 20/1986 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Κεράμου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 16/1986 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Βουνού.

 

11. Το υπ' αριθμόν 23049/928/04-03-1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7) και υπ' αριθμόν 1459/26-03-1986 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχίας Χίου προς τους δήμους και κοινότητες και το ότι πέρασε άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985, για τις υπόλοιπες κοινότητες.

 

12. Τις από 03-03-1986 και 03-02-1987 εισηγήσεις - εκθέσεις της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7).

 

13. Την υπ' αριθμόν 76/1987 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 496/1987 και 633/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-01-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.