Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/50 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι για τη σύνταξη, διαβίβαση, παραλαβή, μετάφραση, συγκέντρωση και διανομή των προκηρύξεων που αναφέρονται στα άρθρα 15, 16 και 17, καθώς και των στατιστικών εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 και στο άρθρο 39, και η ονοματολογία που προβλέπεται στα παραρτήματα και , όπως και η παραπομπή, στις προκηρύξεις, στις συγκεκριμένες διακρίσεις της ονοματολογίας στο εσωτερικό των κατηγοριών υπηρεσιών που αναφέρονται στα εν λόγω παραρτήματα, μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 40 παράγραφος 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.